Listopad 2013

Existence kultury na hraně roku 2013

18. listopadu 2013 v 12:04 | Musílek Petr


Praha OS 16. 11. 2013
Příspěvek do diskuse, který pro nedostatek času, nebyl nakonec pronesen,


Je otázkou jestli to, co zde řeknu zazní na místě, kde lze cokoliv ovlivnit.
Jestli se nenacházíme pouze v čase, kdy je nutné uvědomit si svoje možnosti
v rozkládajícím se společensko kulturním prostředí, které každým svým
vylepšením vytváří pouze virtuální obraz funkčnosti, zatímco možnost vývoje a
vzájemné spolupráce padá až k samému dnu našich možností.
Nedovedu si představit, že by na obdobných principech mohl přežít jakýkoliv sportovní klub
nebo průmyslový podnik.
Prohlašujeme, že jsme nepolitickou organizací, i když každé rozhodnutí v kterém z obchodů
a co nakoupíme je politickým rozhodnutím.
Je otázkou, zda chceme být politikou pouze ovládáni nebo se na ní i podílet.
A to myslím v dobrém slova smyslu.
Bez přijímání náhubků, bez třeba i nevyřčených zákazů, ale i bez posměšků v diskusi o tom ,
kam my i naši partneři jdeme a kam chceme jít.
Uvedu jen několik případů, které pro kulturní akce a jejich rozvoj jsou přímo likvidační.
Prvním a nejzákladnějším je totální neznalost státních institucí o živé kultuře. Grantová politika
je postavena tak, že nejen neprospívá, ale přímo ničí akceschopnost těch, kteří jdou s vlastní kůží na
trh.
Procentuální spoluúčast požadovaná od organizací, které nejsou výdělečně činné nejsou pomocí,
ale kudlou vraženou do zad.
Stát i kraje by měly vědět co chtějí a v jaké míře koho podpořit.
Nerozesílat peníze, ale přímo uhradit v dohodnuté míře poplatky typu: nájem, propagace, cestovné,
stravné, honoráře a podobně.
Nevytvářet účetní rébusy pro organizace, které mají zcela jinou náplň a poslání.
Požadovat po básnících aby prokazovali znalost ekonomické profesionality mi připadá
přinejmenším komické.
I na této zrůdnosti se postupně rozplynul majetek Obce spisovatelů. Finance by měli být
poskytovány za konkrétní objednanou práci a to v takové kvalitě, která je společensky prospěšná.
Uvedu i krajské působení těchto podpor.
Při jednom výjezdním setkání představitelů kulturního odboru kraje s místními občanskými
sdruženími ve městě jsem požádal o adresář spisovatelů, výtvarníků, hudebníků a podobně profesně
zaměřených osob působících v hranicích kraje. Odpověď mne poněkud zarazila. Takovýto základní
přehled neexistuje.

Další drobnost která ztrpčuje životy jednotlivců a snižuje návštěvnost akcí a dalších
představení v kulturních centrech, je dopravní nedostupnost.
Osobně tomu říkám "sametový zákaz vycházení".
Z Prahy, Pardubic a dalších měst nemáte ve večerních hodinách možnost návratu.
Kdysi jezdily večerní a noční autobusy. ale i téměř 24 hodin vlaky.
Postupné rušení spojů bylo dovršeno rozhodnutím, že se v noci uzamknou téměř všechna vlaková nádraží.
Děkuji, zkusil jsem a mohu říci, že téměř čtyři noční hodiny na mrazu nejsou nic moc.
Mohl bych pokračovat. Jsou to ale věci, které neovlivníme i když si tuto společenskou izolovanost
stojí za to připomenout.


Snažme se uvažovat v souvislostech reálných podmínek a možností.
Tento závěr roku 2013 je zlomovým časem. Přijímat rozhodnutí, která budou mít platnost
delší než jedno pololetí, je tak trochu věštbou.
To není jen důsledek politických turbulencí, ale především byrokratických postupů, které přinese
nový Občanský zákoník a související předpisy, které zaručeně vzniknou při jeho uplatňování.


Myslím, že bychom se měli věnovat pouze základnímu.
Podle mne to je přesné zmapování členské základny, hledání spolupráce se všemi obdobnými
organizacemi a uvědomnění si, že dobrý výsledek nezáleží na množství akcí, ale na kvalitě.


Vím, že slova idea a ideál byly rozmnělněny a zdiskreditovány. Je však právě i na nás abychom
jim dali nový smysl a obsah.
Není přece naším úkolem abychom ošetřovali vlastní bolístky, bědovali nad případným úderem
blesku, nebo se posmívali věcem, které se nám nelíbí, nebo jim prostě pouze nerozumíme.


Vzhledem k tomu, že jsem dost dlouho na světě mohu potvrdit citát, že " všechna sláva , polní
tráva ", není jen příslovím, ale tou nejskutečnější realitou na kterou dříve nebo později narazí
každý z nás.Petr Musílek

SITUAČNÍ ZPRÁVA

6. listopadu 2013 v 14:08 | Petr Musílek
Je listopad a listí téměř opadalo. Stromy jsou nahé. V bláznivých piruetách prohání vítr všechno zavadlé a pozvolna zahnívající. Je to depresivní ale i plné příslibů. Více než jindy je přírodní podzim kopírován i podzimem politickým. Přiskřípnuté pištění se ozývá ze všech doupat minulosti. V Pen klubu si zoufale nacvičují pokračování písně " Kníže má k lidu blíže ", předseda Sobotka se chystá, s úsměvem ve tváři, naběhnout na hroty vidlí, a evrgrín o neutuchající mstivosti prezidenta bubnuje jako hrách házený na zeď.
Ze zkušenosti vím, že potřebu mstít se, pociťují především ti, kteří se podrazů dopouštějí, než
ten komu bylo uřivděno. Dotyčný na utrpěná příkoří většinou pozapomene, míří do budoucnosti a často ani nemá potřebu se obhajovat.
Na opačné straně, nepřiznané špatné svědomí v kombinaci s paranoidním strachem z odplaty dokáže divy.
Zkusme však nahlédnout za obzor. Někteří meteorologové tvrdí, že bude tuhá zima. Naštěstí mx běžní lidé jsme poměrně otužilí. Snad vymrzne více šedých myší a podobné havěti, ale jarní stromy vykvetou jako jiná léta a jarní deště spláchnou zimní špínu - volby - nevolby.
Samozřejmě, že pokaždé, mimo špatných, existují i dobrá řešení. Že se po nich dětinsky dupe než společný rozum zjistí marnost takového počínání?
Trochu přibrzdí růst jaký bychom si my lidé přáli. My lidé, kteří jsme trávou odolávající horku, zimě, záplavám i vichřicím.
Rosteme sice pomalu, ale jistě. Kolem je cítit pach sražených stromů, rozvalených konstrukcí zetlelých snů i zmarněné ctižádosti.
Prostě standartní život.
Při vědomí správného směru lituji pouze ztraceného času.